Časté otázky

Je systém CES určený aj pre elektromobily?

Bohužiaľ systém CES nie je priamo určený pre elektromobily.

Je systém CES určený aj pre klasická autá so spaľovacím motorom benzín alebo naftový?

Áno systém CES je navrhnutý pre tento typ automobilu.

Je systém CES určený aj pre veľké dodávky?

Áno ak motorový priestor neprekročí 0,5m3.

Je systém CES určený aj pre automobily s plynom (LPG, CNG)?

Žiadny hasiaci systém nie je odporúčaný z dôvodu možnosti následného výbuchu unikajúceho plynu.

Môžem parkovať automobil s hasiacim systémom CES v podzemnej garáži?

Áno, jedná sa o najbezpečnejší hasiaci systém, pretože je nízkotlakový.

Môže stratiť nové auto svoju záruku vďaka inštalácii tohto hasiaceho zariadenia?

Nemalo by sa tak stať, pretože systém nijako nezasahuje či neovplyvňuje systém auta, je to ako vaša nabíjačka mobilného telefónu.

Chráni systém CES auto aj keď stojí zaparkované?

Systém CES je funkčná iba pri naštartovanom motore, po ukončení jazdy a vypnutia motora je auto chránené až do bezpečného vychladnutia motora.

Nahrádza systém CES povinné ručné hasiace prístroje?

Bohužiaľ automatický systém CES nie ešte legislatívne nariadený ako povinná výbava.

Akú má tento systém výhodu oproti ručnému hasiaceho prístroja?

Systém CES je plne automatický a je priamo umiestnený v motorovej časti kde hrozí najväčšie riziko vzniku požiaru. S ručným hasiacim prístrojom je nemožné účinne hasiť motorovú časť, ktorá je v plameňoch.

Nepoškodí CES pri hasení, motor alebo iné časti auta?

CES obsahuje ekologicky bezpečné hasivo, ktoré nezanecháva po sebe žiadne stopy poškodenia na zariadení.

Akú má systém CES záruku a životnosť?

Záruka je daná bez výnimky zo zákona 2roky a životnosť sa odhaduje na celú životnosť automobilu.

Môžem si systém CES pri predaji auta namontovať do svojho nového?

Áno v tom nie je problém.

Čo znamená svietiaca dióda na krabičke na prívodnom kábli k systému CES?

Jedná sa o kontrolu aktivácie systému CES, ak svieti pri bežiacom motore, je všetko v poriadku.

Keď dióda nesvieti a motor beží, čo to znamená?

Ak motor beží a dióda nesvieti je niečo v neporiadku:

  1. je prepálená poistka na prívode k systému CES,
  2. Alternátor vášho automobilu je defektná a systém to spozná,
  3. uvoľnený kontakt na batériu,
  4. prívodné vedenie k systému CES je poškodené a je nutné ho vymeniť.
Kedy má správne dióda svietiť?

Dióda svieti iba po naštartovaní motora a krátko po jeho vypnutí.

Aká je ideálna poloha systému CES pre inštaláciu?

Systém CES sa inštaluje do najvyššej časti priestoru ako je horný kryt motora, je dôležité sa vyhnúť inštalácie v blízkosti výfukového potrubia a turbodúchadla z dôvodu falošného spustenia hasenia.

0