Úvodná stránka

image
Moderná doba vyžaduje moderné zabezpečenie
image

AUTOMATICKÉ PROTIPOŽIARNE ZARIADENIE - ENFIREEX

Je patentovaná technológia hasiaceho zariadenia zaplavovacieho typu pre zabránenie počiatočného požiaru s použitím ekologicky čistého hasiva.

Kvalitou a spracovaním je určené najmä pre industriálnu oblasť a automobily, kedy svojou koncepciou môže nahradiť zložité hasiace systémy.

 
 

PRINCÍP HASENIA

Pri pôsobení vyššej teploty, alebo pri kontakte s plameňom sa v najviac namáhanom mieste naruší celistvosť profilu zariadenia a dôjde k okamžitému uvoľneniu hasiva s vypočítanou koncentráciou pre daný uzavretý priestor. Zariadenie možno tiež vybaviť retardérom pre možnosť postupného uvoľňovania hasiva a tým predĺžiť zaplavovanie postihnutého priestoru hasivom.

EKOLOGICKÉ HASIVO FK-5-1-12

Veľmi účinný hasiaci prostriedok umožňujúci úplné zaplavenie priestoru pri aplikácii. Princípom hasenia je odstránenie tepelnej energie a prerušenie spaľovacieho procesu.

  • Hasivo nepoškodzuje zariadenia, majetok, zdravie ľudí a zvieratá.
  • Použité ekologické hasivo nepoškodzuje ozónovú vrstvu a v atmosfére sa rozloží do piatich dní.
  • Pre porovnanie, konkurenčné hasivo FM-200 sa rozkladá v atmosfére po dobu približne 34 rokov.
0