Strona główna

image
Współczesne czasy wymagają nowoczesnego bezpieczeństwa
image

AUTOMATYCZNY SPRZĘT POŻAROWY - ENFIREEX

Jest to opatentowana technologia gaśnic przeciwpożarowych, która zapobiega początkowemu pożarowi przy użyciu przyjaznych dla środowiska gaśnic.

Jakość i wykonanie zostało zaprojektowane specjalnie dla obszaru przemysłowego i samochodów, gdzie jego koncepcja może zastąpić złożone systemy gaśnicze.

 
 

ZASADA GASZENIA

W przypadku wystawienia na działanie wyższej temperatury lub w kontakcie z płomieniem integralność profilu urządzenia zostaje naruszona w najbardziej obciążonym punkcie, a środek gaśniczy o stężeniu obliczonym dla danej zamkniętej przestrzeni zostaje natychmiast uwolniony. Urządzenie można również wyposażyć w opóźniacz umożliwiający stopniowe uwalnianie środka gaśniczego, a tym samym przedłużenie zalania dotkniętego obszaru środkiem gaśniczym.

EKOLOGICZNA GAŚNICA FK-5-1-12

Bardzo skuteczny środek gaśniczy pozwalający na całkowite zalanie przestrzeni podczas aplikacji. Zasada gaszenia polega na usunięciu energii cieplnej i przerwaniu procesu spalania.

  • Środek gaśniczy nie niszczy sprzętu, mienia, zdrowia ludzi ani zwierząt.
  • Zastosowany ekologiczny środek gaśniczy nie zubaża warstwy ozonowej i rozkłada się w atmosferze w ciągu pięciu dni.
  • Dla porównania, konkurencyjna gaśnica FM-200 rozkłada się w atmosferze przez około 34 lata.
0