ČASTÉ DOTAZY

Je systém CES určený i pro elektromobily?

Bohužel systém CES není přímo určený pro elektromobily.

Je systém CES určený i pro klasická auta se spalovacím motorem benzin nebo naftový?

Ano systém CES je navržen pro tento typ automobilu.

Je systém CES určený i pro velké dodávky?

Ano pokud motorový prostor nepřekročí 0,5m3.

Je systém CES určený i pro automobily s plynem (LPG, CNG)?

Žádný hasící systém není doporučován z důvodu možnosti následného výbuchu unikajícího plynu.

Můžu parkovat automobil s hasícím systémem CES v podzemní garáži?

Ano, jedná se o nejbezpečnější hasící systém, protože je nízkotlaký.

Může ztratit nové auto svou záruku díky instalaci tohoto hasícího zařízení?

Nemělo by se tak stát, protože systém nikterak nezasahuje či neovlivňuje systém auta, je to jako vaše nabíječka mobilního telefonu.

Chrání systém CES auto i když stojí zaparkované?

Systém CES je funkční pouze při nastartovaném motoru, po ukončení jízdy a vypnutí motoru je auto chráněno až do bezpečného vychladnutí motoru.

Nahrazuje systém CES povinné ruční hasící přístroje?

Bohužel automatický systém CES není ještě legislativně nařízen jako povinná výbava.

Jakou má tento systém výhodu oproti ručnímu hasícímu přístroji?

Systém CES je plně automatický a je přímo umístěn v motorové části kde hrozí největší riziko vzniku požáru. S ručním hasícím přístrojem je nemožné účinně hasit motorovou část, která je v plamenech.

Nepoškodí CES při hašeni, motor nebo jiné části auta?

CES obsahuje ekologicky bezpečné hasivo, které nezanechává po sobě žádné stopy poškození na zařízení.

Jakou má systém CES záruku a životnost?

Záruka je dána bez výjimky ze zákona 2roky a životnost se odhaduje na celou životnost automobilu.

Můžu si systém CES při prodeji auta namontovat do svého nového?

Ano v tom není problém.

Co znamená svítící dioda na krabičce na přívodním kabelu k systému CES?

Jedná se o kontrolu aktivace systému CES, pokud svítí při běžícím motoru, je všechno v pořádku.

Když dioda nesvítí a motor běží, co to znamená?

Pokud motor běží a dioda nesvítí je něco v nepořádku:

  1. je přepálená pojistka na přívodu k systému CES,
  2. Alternátor vašeho automobilu je defektní a systém to pozná,
  3. uvolněný kontakt na baterii,
  4. přívodní vedení  k systému CES je poškozené a je nutno ho vyměnit.
Kdy má správně dioda svítit?

Dioda svítí pouze po nastartování motoru a krátce po jeho vypnutí.

Jaká je ideální poloha systému CES pro instalaci?

Systém CES se instaluje do nejvyšší části prostoru jako je horní kryt motoru, je důležité se vyhnout instalace v blízkosti výfukového potrubí a turbodmychadla z důvodu falešného spuštění hašení.

0