Úvodná stránka

image
Moderní doba vyžaduje moderní zabezpečení
image

AUTOMATICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ - ENFIREEX

Je patentovaná technologie hasicího zařízení zaplavovacího typu pro potlačení počátečních požárů s použitím ekologicky čistého hasiva.

Kvalitou a zpracováním je určeno zejména pro industriální oblast a automotiv, kdy svou koncepcí může nahradit složité hasicí systémy.

 
 

PRINCIP HAŠENÍ

Při působení vyšší teploty nebo při kontaktu s plamenem se v nejvíce namáhaném místě naruší celistvost profilu zařízení a dojde k rázovitému uvolnění hasiva s vypočítanou koncentrací pro daný uzavřený prostor. Zařízení lze také vybavit retardérem pro možnost postupného uvolňování hasiva a tím prodloužit zaplavování postiženého prostoru hasivem.

EKOLOGICKÉ HASIVO FK-5-1-12

Velmi účinný hasicí prostředek umožňující úplné zaplavení prostoru při aplikaci. Principem hašení je odstranění tepelné energie a přerušení spalovacího procesu.

  • Hasivo nepoškozuje zařízení, majetek, zdraví lidí a zvířat.
  • Použité ekologické hasivo nepoškozuje ozonovou vrstvu a v atmosféře se rozloží do pěti dnů.
  • Pro srovnání, konkurenční hasivo FM-200 se rozkládá v atmosféře po dobu přibližně 34 let.
0